Monday, 12 December 2011

Bahasa Iban Tahun Satu

BAHASA IBAN
KELAS
Tahun 1
HARI
10 Februari 2011
NEMBIAK
18    iku
JAM
1130-1230

MENDING ENGGAU BEJAKU
TEMA
Dimensi Diri
TOPIK
Diri Empu

FOKUS
Standard Isi
1.1
Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih mending, ngelala munyi leka jaku, nyebut leka jaku ngena intonasyen ti betul dikena ngenataika reti ti nyemetak.
Standard Pelajar
1.1.1

Ulih mending, nyebut, mereti lalu bebidaka munyi leka jaku ti ngundan:
  • Munyi ari rampa menua
  • Munyi perengka muzik
  • Munyi sura nyawa
·         Munyi ari batang tubuh
FOKUS
SANGKING

1.1.2
Ulih mending, nyebut, mereti lalu bebidaka munyi leka jaku ti ngundan:
  • Vocal tebuka
  • Vocal besekat glotis

OBJKETIF
Ba pengujung pelajar, nembiak ulih:
  1. Mereti ke sura nyawa enggau munyi ari batang tubuh
  2. Nyebut leka jaku ke ngundan vokal tebuka
PENGISI KURIKULUM
  1. Penemu: lalau pendiau
  2. Ukur penemu: mereti, sinu, bebasa
  3. Pengelandik mayuh chabang: verbal linguistik
KEREBAN / MEDIA
Kad leka jaku enggau kereban ICT (Komputer/LCD)AKTIVITI NGAJAR ENGGAU BELAJAR
PENGISI KURIKULUM
NOTE
Rurun 1
1. Pengajar nunjukka chara mansutka bunyi ke tau/ulih digaga ari batang tubuh.
Chunto: nempapka jari, ngensung, batuk, etb.
2. Nembiak nitih ke munyi ke ditunjuk/dipasutka pengajar.

3. Pengajar nerangka munyi ari sura nyawa enggau ari batang tubuh.

Kontekstual

Verbal linguistik
BCB: Mending ke penerang


Gambar  diayanka ba kad gambarØ  Pengerindu

Rurun 2
1. Pengajar mandangka kad leka jaku
Chunto: nempap; ngensung; batuk
2. Pengajar nyebut leka jaku (ba kad) ngagai nembiak ngena sebut ti nyemetak.
3. Nembiak  nyebut leka jaku ke diayanka/dipandangka pengajar.

Mending
Verbal linguistk
Chunto kad leka jaku:
(munyi ari batang tubuh)
Nempap
Ngensung
batuk
Rurun 3
1. Pengajar ngayanka kad leka jaku ke ngundan leka jaku vocal tebuka
Chunto:
mata
baka
biru
asi
2. Nembiak nyebut leka jaku ke diayanka pengajar ba kad nya tadi.

Nyengkuran runding

Kad leka jaku

mata
baka
biru
asi

Rurun 4
1. Pengajar mai nembiak nyepil lalu macha leka jaku (vowel tebuka) baka ba kad ke dipandangka.
2. Nembiak nuliska leka jaku nunda ba kad ke diayanka tadi.
3. Pengajar nyimpul utai ti dipelajar baka ke datas nya tadi.


Kerja latih


Kad leka jaku vocal & vocal besekat glotis
Refleksyen: 

Nembiak nitih ke munyi ke ditunjuk/dipasutka pengajar.  Nembiak  nyebut leka jaku ke diayanka/ dipandangka pengajar. Nembiak nuliska leka jaku nunda ba kad ke diayanka tadi.Nembiak  nyebut leka jaku ke diayanka/dipandangka pengajar.

Refleksi:
Sebelum: 

Sebelum saya masuk mengajar murid-murid Bidayuh Selako berbahasa Iban, Saya sangat bimbang sekiranya apa yang saya ajarkan untuk hari ini nanti berjaya ataupun tidak. Saya terus mencuba dan menguatkan semangat dalam diri saya sendiri. Saya sediakan pelbagai bahan bantu mengajar agar dapat memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Semasa :

Seperti yang saya duga. Murid terpinga-pinga mendengar apa yang saya katakan dan apa yang saya ajarkan kepada mereka. Saya menjadi susah hati. Maka saya terpaksa mengambil jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan yang demikian maka saya pun mengambil langkah yang terbaik dengan mengajar dalam dwibahasa, Bahasa Melayu dan juga Bahasa Iban. Dengan cara ini maka objektif pengajaran dan pembelajaran saya tercapai juga akhirnya. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan dapat menarik minat murid-murid untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang apa yang saya sampaikan kepada mereka untuk hari ini.

Selepas:

Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran untuk kali ini, murid-murid sudah pandai melakukan aktiviti yang saya sediakan dalam Bahasa Iban walaupun agak lambat. tetapi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik. Saya berharap mereka akan lebih memahami dan menjiwai Bahasa Iban seperti bahasa yang lain juga...


No comments:

Post a Comment