Friday, 18 November 2011

Contoh hasil kerja murid


Memahami Perasaan Kanak-Kanak Melalui Lukisan

Peringkat perkembangan kognitif menurut Piaget, pada usia antara 7 hingga 12 tahun, kanak-kanak dikatakan berada pada Tahap Operasi Konkrit (OK). Pada tahap tersebut kanak-kanak sudah mula menunjukkan cara pemikiran yang logik dan tersusun manakala cara pemikiran transduktif (1) dan egosentrik (2) mula berkurangan berkurangan.

Pada tahap OK ini juga kanak-kanak sudah boleh mengkelaskan dan membezakan antara objek berlainan secara logik, misalnya membezakan antara haiwan dengan tumbuhan, kenderaan dengan pakaian, dan sebagainya. Pada tahap sebelumnya, iaitu tahap Pra-Operasi (PO) kanak-kanak umumnya hanya dapat mengkelaskan objek  berdasarkan ciri-ciri luaran, misalnya warna.

No comments:

Post a Comment